Seimas patikslino Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą

Seimas priėmė Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pataisas, kuriomis nustatyta, kad socialinio būsto nuomos sutartis nutraukiama, kai asmens ar šeimos deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius.

Tačiau liko įtvirtinta nuostata, kad savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės būstas, kuris nuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis, tam pačiam asmeniui ar šeimai toliau gali būti nuomojamas rinkos kainomis, jeigu asmens ar šeimos už kalendorinius metus deklaruotas turtas ar pajamos daugiau kaip 20 procentų viršija nustatytus turto ar pajamų dydžius.

Taip pat patikslinta nuostata, kad savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės būstas, kuris nuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis, tam pačiam asmeniui ar šeimai toliau gali būti nuomojamas rinkos kainomis, jeigu asmens ar šeimos deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija nustatytus turto ir pajamų dydžius.