Vyro duomenys

Vyro vardas

Vyro pavardė

Vyro asmens kodas

Vyro adresas

Gimimo vieta (miestas ar rajonas)

Telefonas

El. paštas

Žmonos duomenys

Žmonos vardas

Žmonos pavardė

Žmonos asmens kodas

Žmonos adresas

Gimimo vieta (miestas ar rajonas)

Telefonas

El. paštas


Santuokos liudijimo duomenys

Registracijos data

Registracijos įstaiga

Įrašo Nr. santuokos metrikų knygoje

Ar santuokos liudijime įrašyta bažnyčia?

Gimimo vieta (miestas ar rajonas)

Jeigu santuokos liudijime įrašyta bažnyčia, bažnyčios pavadinimas

Jeigu santuokos liudijime įrašyta bažnyčia, bažnytinės santuokos data

Duomenys apie vaikus

Ar yra vaikų šeimoje?

Jei taip, įrašykite vardus, pavardes ir asmens kodus

Po skyrybų vaikai gyventi lieka su

Atskirai gyvenantis sutuoktinis kiekvieno vaiko išlaikymui įsipareigoja skirti (Eur per mėn.)

Įregistruotas nekilnojamasis turtas

Turto tipas

Turto adresas

Pirkimo data

Rinkos vertė

Įregistruota transporto priemonė

Markė

Valstybinis Nr.

Pirkimo data

Rinkos vertė

Kitas turtas

Įmonės, akcijos, vertybiniai popieriai, piniginiai indėliai, kitas nekilnojamasis turtas ar transporto priemonė ir t. t. Įrašykite turimo turto visus duomenis, o tai yra įvardytas turtas, pirkimo data, pirkimo vieta, adresas, dabartinė vertė, dokumento numeriai ir kita informacija, leidžianti nustatyti reikalingas turto ypatybes.

Turtas padalijamas taip, kaip nurodoma toliau

Vyrui lieka

Žmonai lieka

Skolos

Kreditorius

Skolininkas

Suma

Sutarties data

Sutarties Nr.

Likutis

Skolas įsipareigoja grąžinti (jei yra)

Vyras

Žmona

Nutraukdami santuoką sutuoktiniai susitaria

Sutuoktiniai išlaikymo vienas iš kito

Jei reikalauja, kas ir kiek per mėnesį

Kita informacija

Anketą užpildė

Sutuoktiniai susitarė visais klausimais

Nepavyko susitarti dėl

Skyriumi (atskirai) gyvena nuo

Vyro pavardė po santuokos nutraukimo

Žmonos pavardė po santuokos nutraukimo

Vyro pajamos

Žmonos pajamos

Pridedu dokumentą

1 dokumentas. Failo dydžio riba yra 3 MB

2 dokumentas. Failo dydžio riba yra 3 MB

3 dokumentas. Failo dydžio riba yra 3 MB

4 dokumentas. Failo dydžio riba yra 3 MB

5 dokumentas. Failo dydžio riba yra 3 MB


Įrašykite kitą, jūsų manymu, svarbią informaciją