civil

Civilinė teisė

Tai problemiškos gyvenimo situacijos, pavyzdžiui, nesutarimai, skolos, žalos, prievolės, paveldėjimai, draudimai, skyrybos, ginčai dėl žemės, klausimai dėl vaikų ir kiti nemalonumai tarp žmonių ar įmonių, kai manote, kad Jums reikia kvalifikuoto patarimo, konsultacijos, užpildyti dokumentus ar Jums atstovauti.

 

debs2

Skolų išieškojimas

Kauno advokatai specializuojasi spręsdami ginčus dėl skolų, atsiradusių iš sutartinių ar kitų teisinių santykių, vykdydami išieškojimą Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.

Kontora atlieka skolininko mokumo analizę, išsiaiškindama skolininko turimą turtą ir jo sudėtį Lietuvos Respublikoje, ir įgyvendina skolos ikiteisminį bei teisminį išieškojimą Lietuvos Respublikos teismuose.

insurance

Draudimo teisė

Paulius Vaicekauskas, turintis ilgametę praktiką teikiant teisines draudimo paslaugas, leidžia mums demonstruoti solidžią patirtį draudimo teisės srityje.

Kauno advokatų paslaugos, susijusios su draudimo teise:

 • Konsultuojame dėl draudimo ir perdraudimo teisinių santykių.


 • Konsultuojame dėl draudimo sutarčių pasirašymo.


 • Atstovaujame klientų interesams ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose, kylančiuose iš
  draudimo sutarčių.


 

companylaw

Bendrovių teisė (Sutartys)

Kauno advokatai konsultuoja, rengia ir atlieka jau parengtų sutarčių teisinį įvertinimą.

Atstovaujame klientams derybose sudarant pirkimo-pardavimo, nuomos, paskolos, panaudos, dovanojimo, distribucijos, komiso, vežimo, frančizės, lizingo ir kitas sutartis.

property

Nekilnojamojo turto teisė

Kauno advokatai konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis (nekilnojamojo turto pirkėjus, pardavėjus, savininkus, nuomininkus, nuomotojus ir kt.), atstovauja jų interesams šalių derybose, teismuose ir santykiuose su kitomis valdžios institucijomis ir asmenimis.

Kauno advokatų teikiamos paslaugos, susijusios su nekilnojamuoju turtu:

 • Konsultuojame dėl nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo, nuomos, panaudos ir kitų sutarčių sudarymo, pakeitimo ar nutraukimo.


 • Rengiame pirkimo-pardavimo, nuomos, hipotekos ir kitų sutarčių projektus.


 • Konsultuojame dėl nekilnojamojo turto daiktinių teisių suvaržymo.


 • Konsultuojame dėl nekilnojamojo turto tikslinės paskirties keitimo.


 • Konsultuojame dėl mokesčių, susijusių su nekilnojamuoju turtu.


 • Atstovaujame klientų interesams Lietuvos bankuose, Nekilnojamojo turto registre, Hipotekos registre, Turto arešto aktų registre.


 • Atstovaujame klientų interesams teisminiuose ginčuose.

soil

Žemės teisė

 • Konsultuojame klientus nuosavybės teisės į žemę atkūrimo (grąžinimo), žemės pirkimo, pardavimo, dovanojimo ir nuomos klausimais.


 • Atstovaujame klientams teisminiuose ginčuose su valstybės institucijomis ir kitais asmenimis.


 • Atstovaujame įforminant žemės įsigijimo ar pardavimo dokumentus juridiniams ir fiziniams asmenims.


inheretence

Paveldėjimo teisė

Kauno advokatai konsultuoja paveldėjimą reglamentuojančių įstatymų taikymo klausimais, atstovauja klientams notarų biuruose ir teismuose nagrinėjant dėl paveldėjimo kilusius ginčus ir priimant palikimą.

Kauno advokatai rengia oficialius ir asmeninius testamentus, konsultuoja asmeninių testamentų galiojimo ir perdavimo saugoti klausimais, atstovauja klientams Lietuvos Respublikos teismuose dėl neperduotų saugoti asmeninių testamentų patvirtinimo.

Kitos su paveldėjimu susijusios paslaugos.

adoption

Įvaikinimas, globa ir rūpyba

Gintas Gustaitis specializuojasi įvaikinimo, globos ir rūpybos klausimais nuo 2005 metų ir yra sukaupęs neįkainojamą advokato patirtį šioje srityje.

Kauno advokatų paslaugos, susijusios su įvaikinimu, globa ir rūpyba:

 • Tėvystės nustatymas, pripažinimas ar nuginčijimas.


 • Vaiko kilmės nustatymas iš tėvo ar motinos.


 • Motinystės nustatymas ar nuginčijimas.


 • Alimentų padidinimas ar sumažinimas.


 • Kitos su įvaikinimu, globa ir rūpyba susijusios paslaugos.

labour

Darbo teisė

Tai įvairios darbe kylančios probleminės situacijos, pavyzdžiui, ginčai, sutartys, žalos, atleidimas iš darbo ar priėmimas dirbti, darbo aprašymai ir kiti klausimai, kai manote, kad Jums reikia kvalifikuoto patarimo, konsultacijos, užpildyti dokumentus ar Jums atstovauti.

Kauno advokatai turi didelę patirtį darbo teisės srityje. Teisinių paslaugų rinkoje esame profesionalūs darbo teisės žinovai, gebantys suteikti išsamias konsultacijas ir pasiūlyti priimti geriausius sprendimus.

Mūsų komanda jau daug metų profesionaliai konsultuoja darbdavius ir darbuotojus įvairiais darbo teisės klausimais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, sprendžia individualius ir kolektyvinius darbo teisės ginčus, atstovauja teismuose. Kauno advokatų kontoros partneris Erikas Pavlovičius specializuojasi darbo teisės srityje nuo 2008 metų Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje, turi solidžią praktiką Žmogiškųjų išteklių srityje.

criminal2

Baudžiamoji teisė

Tai su įvairiais nusikaltimais ir nusižengimais, galinčiais turėti rimtų pasekmių, susijusios situacijos, pavyzdžiui, esate kaltinamas įvykdęs nusikaltimą ar kitos aplinkybės, kai manote, kad Jums reikia patarimo, konsultacijos ar Jums atstovauti.

Taip pat kreipkitės, jeigu esate nukentėjęs nuo nusikaltimo ir norite prisiteisti Jums padarytą žalą, ir mes Jums padėsime.

Pagal Lietuvos Respublikos teisę, tik advokatas gali teikti teisinę pagalbą įtariamiesiems ir kaltinamiesiems baudžiamosiose bylose, ginti jų teises ir teisėtus interesus. Naudodamasis gynėjo statusu, advokatas, be kitų teisių, turi teisę susipažinti su baudžiamosios bylos medžiaga, teikti prašymus, ginamojo vardu apskųsti neteisėtus ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir teismo veiksmus ar neteisėtą neveikimą.

Advokatas Vytautas Sirvydis atlieka įtariamųjų ir kaltinamųjų teisinę gynybą, atstovauja jiems visose Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose (ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūroje, teismuose).

Pagrindinė mūsų kontoros specializacija baudžiamosios teisės srityje – tai gynyba baudžiamosiose bylose, nagrinėjamose Lietuvos Respublikos teismuose, kaltinamiesiems nedalyvaujant teismo posėdžiuose. Ši veiklos sritis yra skirta ne Lietuvoje gyvenantiems kaltinamiesiems, kurių atžvilgiu yra iškelta baudžiamoji byla ir (ar) paskelbta paieška Lietuvos Respublikoje.

Paieškos paskelbimas Kauno advokatų klientams sukelia sunkumų ar užkerta kelią nekliudomai įvažiuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją, Lietuvos Respublikos konsulinėse įstaigose atnaujinti pasibaigusius asmens dokumentus, todėl kaltinamojo interesų gynyba jam nedalyvaujant teismo posėdžiuose Lietuvoje paprastai yra vienintelis priimtinas gynybos būdas.

administrative

Administracinė teisė

Tai problemiškos gyvenimo situacijos, kada esate kaltinamas padaręs nedidelį nusikaltimą arba nusižengimą ir manote, kad Jums reikia kvalifikuoto teisininko patarimo, konsultacijos ar Jums atstovauti.

migracija

Migracija

Konsultuojame migracijos klausimais.

 • Vizos.


 • Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (1–2 metai).


 • Leidimas pastoviai gyventi Lietuvos Respublikoje (5 metai). 


 • Lietuvos Respublikos pilietybė.


 • Kiti su migracija susiję klausimai (1–2 metai).