Užsakyti pažymas – VĮ „Regitroje“

Sumokėti mokestį, paimti pažymas.

Užsakyti išrašus – VĮ „Registrų centre“

Sumokėti mokestį, paimti išrašus.

Užsakyti nuorašus pas notarą

Sumokėti mokestį, paimti nuorašus.

Užsakyti pas advokatą procesinius dokumentus

Sumokėti mokestį, paimti dokumentus.

Pateikti procesinius dokumentus teismui

Ieškinio teisenoje – sumokėti žyminį mokestį banke.

Priimti šaukimus

Šaukimas gali būti įteiktas tiesiogiai adresatui, o jo neradus gyvenamojoje vietoje – kam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių. Teismo šaukimas yra įteikiamas pasirašytinai. Šaukimą priėmęs asmuo pažymoje įrašo savo vardą, pavardę, taip pat savo ryšį su adresatu (CPK 124 str.).

Dalyvauti teismo posėdyje

Paimti teismo sprendimus teisme.
Sumokėti mokestį banke – kvitą pateikti teismui.

Užsakyti ištuokos liudijimus CMS

Sumokėti mokestį banke, paimti dokumentus.