Ar Jūsų sklypo nuosavybės teisė – absoliuti? Teisės teorijos požiūriu – ne, tačiau tai viena iš žmogaus teisių, kurias riboti stengiamasi mažiausiai.

Teisės aktai, kuriais reglamentuojamas skypo naudojimas, pastatų statyba yra pavyzdys, jog nuosavybės teisė turi būti įgyvendinama nepažeidžiant galiojančių teisės aktų. Tokiomis normomis valsybė užtikrina plataus subjektų rato interesų derinimą. Viena iš sričių statybos teisėje, dėl kurios kyla nemaža dalis ginčų yra statybą leidžiančių dokumentų teisėtumas ir tinkamas įgyvendinimas.

Analizuojant šią sritį informatyvu pasitelkti apeliacinės instancijos teismo nutartį – bylos nr. e2A-983-538/2019. Sprendžiant bylą pavyko užtikrinti Kliento nuosavybės teisės įgyvendinimą bei teisės į du dvibučius statinius teisėtumą, skypo kaimynams nepagrįstai ginčijant statybos dokumentus bei jų įgyvendinimą. Užtikrinus minėtas teises išvengta didelių nuostolių ir išsaugotas pastatų egzistavimas.

,,CK 4.103 straipsnio, reglamentuojančio statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilines teisines pasekmes, 2 dalyje nustatyta, kad asmenys, kurių teisės ir interesai yra pažeidžiami, ir kiti įstatymų įgalioti asmenys dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų, t. y. statinio statymo savavališkai arba pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, turi teisę kreiptis į teismą. <…> Privatus asmuo kreiptis į teismą ir ginčyti statybų teisėtumą gali tik tuo atveju, kai yra pažeidžiamos jo teisės ir teisėti interesai.”

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje taip pat pabrėžiama, jog ,,privačiam asmeniui reiškiant ieškinį dėl statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo, statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo ir (ar) dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, šių reikalavimų pagrindu nurodomi viešosios teisės pažeidimai savaime nesudaro pagrindo konstatuoti ieškovo teisių ir teisėtų interesų pažeidimo. Todėl privatus asmuo, reikšdamas teismui tokius reikalavimus, turi įrodyti:
reikalavimų pagrindu nurodomo viešosios teisės pažeidimo įtaką jo teisėms ir teisėtiems interesams;
reikalavimų pagrindu nurodomą viešosios teisės pažeidimą (norminių teisės aktų, reglamentuojančių statybą leidžiančio dokumento išdavimą, pažeidimą, statybos savavališkumą ar kt.).”

Taigi nors sklypo kaimynai, kaip suinteresuoti subjektai, turi teisę kreiptis dėl jų teisių pažeidimų, kaimyniniame sklype vykdomų veiksmų atveju, tokie pažeidimai turi būti susiję su jų subjektinėmis teisėmis, būti objektyvūs ir tinkamai pagrįsti. Nors Klientės lėšomis suprojektuoti ir statomi pastatai neatitiko ieškovų lūkesčių, byloje nebuvo įrodymų apie pastatų neatitikimą specialiesiems architektūros reikalavimams ir teritorijų planavimo dokumentams, todėl ieškovų nepagrįstos pretenzijos dėl pastatų nugriovimo neturėjo teisės būti įgyvendintos.

Jei Jums reikalinga teisinė konsultacija ar atstovavimas nekilnojamojo turto ar statybos teisės klausimais, kviečiu kreiptis:
el. paštu gintas.gustaitis@kaunoadvokatai.lt
ar telefonu +370 687 32575

Konsultacijos teikiamos advokatų kontoroje ,,Gustaitis, Pesenka, Sirvydis, Vaicekauskas ir partneriai”.