Jei įvyksta skyrybos, išlaikymas vaikams (alimentai) tampa turbūt svarbiausiu spręstinu klausimu. Norint užtikrinti vaiko teisių įgyvendinimą ar siekiant, kad santykių nutraukimas būtų kuo mažiau apsunkintas, verta turėti platesnes žinias vaiko išlaikymo skyrimo klausimais ir laiku kreiptis reikalingos teisinės pagalbos. Dėl šių priežasčių parengėme įrašų seriją su pagrindine informacija ir kviečiame susipažinti su paskutine aktualia Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika šia tema.

Taigi, išlaikymo teisiniuose santykiuose kreditorius yra vaikas, o skolininkas vaikui yra vienas iš tėvų. Neplinamečiui vaikui procese atstovauja atstovai pagal įstatymą, o pilnametis savo teises įgyvendina pats. Tais atvejais, kai prievolę už skolininką vykdo valstybė ar kitas iš tėvų, jie dėl įvykdytos prievolės įgyja regresinį reikalavimą.

Tėvai yra skatinami susitarti dėl išlaikymo vaikui dydžio, formos ir mokėjimo tvarkos. Tokį jų susitarimą tvirtina teismas. Tėvai negali atsisakyti išlaikymo prievolės vykdymo, ją įskaityti ir pan., tačiau galimas abipusis tėvų susitarimas nereikalauti išlaikymo, jei vaikas praleidžia vienodai laiko su kiekvienu iš tėvų.

Teismo sprendimu išlaikymas priteisiamas nuo tada, kai vienas iš tėvų nebeišlaikė vaiko. Išlaikymo vaikui dydis priklauso nuo vaiko poreikių, abiejų tėvų turtinės padėties, tėvų išlaikomų vaikų skaičiaus ir kt. Vaiko poreikiai turi būti individualizuoti. 

Orientaciniu dydžiu nustatant išlaikymą galima laikyti minimalų mėnesinį atlyginimą, atskaičius mokesčius, kurio įrodinėti išlaikymo vaikui reikalaujantis tėvas (motina) neprivalo. Nors abu tėvai turi pareigą išlaikyti vaiką, tačiau tai nereiškia, kad abiejų tėvų teikiamo išlaikymo vaikui apimtis turi būti vienoda. Vaiko poreikių tenkinimo ribos priklauso nuo tėvų turtinės padėties.

Prioritetinė išlaikymo vaikui forma išlieka periodinės mėnesinės išmokos, tačiau tais atvejais, kai kyla grėsmė vaikui negauti išlaikymo ar išlaikymo priteisimas kita forma labiau atitiks jo interesus, teismas gali priteisti išlaikymą turtu ar vienkartine pinigų suma.

Nepilnamečių vaikų išlaikymo institutas ir paramos reikalingų pilnamečių vaikų paramos teikimo institutas nėra tapatūs. Pirma, pilnametis vaikas turi visišką veiksnumą, todėl dėl paramos gali kreiptis tik jis pats. Antra, lyginant išlaikymo priteisimo kriterijus, pilnamečio vaiko išlaikymui yra nustatyti papildomi kriterijai, t. y. amžiaus riba, iki kada gali būti priteistas išlaikymas; paramos pilnamečiam vaikui būtinumas, kuris apima vaiko pažangaus mokymosi ir jo turtinės padėties vertinimą, ir tėvų galimybės.

Šis įrašas parengtas remiantis paskutine aktualia Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika (Civilinių bylų apžvalga: Teismų praktika 53).

Jei Jums reikalinga teisinė konsultacija ar atstovavimas šeimos teisės srityje, kviečiu kreiptis: 

el. paštu gintas.gustaitis@kaunoadvokatai.lt  

ar telefonu +370 687 32575

Konsultacijos teikiamos advokatų kontoroje ,,Gustaitis, Pesenka, Sirvydis, Vaicekauskas ir partneriai”.