Kadangi vaiko išlaikymo tema yra gana plati, norime aptarti dar vieną šios temos aspektą – dažniausiai iškylančias problemas susijusias su nustatyto išlaikymo tinkamu vykdymu. Norint užtikrinti vaiko poreikius būtina tinkamai įgyvendinti paskirtą išlaikymą, o tam kartais reikalinga ir teisinė pagalba. Taip pat galimi atvejai, jog išlaikymas nebuvo nustatytas, tačiau vaiko neišlaikęs asmuo vistiek gali būti įpareigotas įvykdyti savo pareigų dalį. Taigi, tęsiame įrašų seriją – dalinamės pagrindine informacija ir kviečiame susipažinti su paskutine aktualia Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika.

Išlaikymas yra prievolė į ateitį, tuo tarpu išlaikymo įsiskolinimas yra retroaktyvaus pobūdžio ir priteisiamas vaikui tuo atveju, kai tėvas (motina) neteikė vaikui išlaikymo. Gali būti, jog išlaikymas nepilnamečiam vaikui buvo teikiamas tik vieno iš tėvų sąskaita ir vaiko interesas gauti išlaikymą nebuvo pažeistas, bet kartu tai reiškia, kad vienas iš tėvų vykdė savo ir dar kito asmens prievoles (CK 6.50 straipsnis). Taigi vykdžiusiam pereina kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku (CK 6.50 straipsnio 3 dalis).

Kai, dėl pasikeitusių aplinkybių vaikas kurį laiką gyvena su kitu iš tėvų ir šis tiesiogiai teikia išlaikymą, tai nesudaro pagrindo teisme reikalauti atitinkamai retrospektyviai pakeisti tėvų susitarimo dėl vaiko išlaikymo sąlygas. Tačiau tas, kuris išlaikymą teikė, gali prašyti nustatyti juridinį faktą, kad prievolę pagal teismo sprendimą jis yra įvykdęs. Vis dėlto, jeigu vaiko išlaikymo skola jau yra išieškota, išreikalauti be pagrindo išieškotą išlaikymo sumą galima tik iš kito iš tėvų, o ne iš paties vaiko, ir tik tada, jeigu gavėjas veikė nesąžiningai.

Teismo nenustatytas, išlaikymą privalančio teikti tėvo (motinos), piniginių sumų teikimas tiesiogiai vaikui ar turėtos išlaidos, patirtos galimai tenkinant papildomos vaiko priežiūros poreikius, nesant kito iš tėvų sutikimo, nesuteikia pagrindo sprendimą vykdančiam antstoliui sumažinti vaikui priteisto išlaikymo įsiskolinimo sumą.

Vaiko kaip kreditoriaus teisėms ginti taikytini kreditorių interesų gynimo būdai: actio Pauliana, netiesioginis ieškinys. Vertinant tokių būdų naudojimą būtina atsižvelgti į išlaikymo prievolės tęstinį pobūdį, ginčijamo sandorio sudarymo metu buvusią padėtį. Taip pat įvertinti aplinkybių, rodančių išlaikymo prievolės vykdymą, visetą; be to, tai, kaip ginčijamo sandorio sudarymas paveiks skolininko mokumą ateityje.

Šis įrašas parengtas remiantis paskutine aktualia Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika (Civilinių bylų apžvalga: Teismų praktika 53).

Jei Jums reikalinga teisinė konsultacija ar atstovavimas šeimos teisės srityje, kviečiu kreiptis: 

el. paštu gintas.gustaitis@kaunoadvokatai.lt  

ar telefonu +370 687 32575

Konsultacijos teikiamos advokatų kontoroje ,,Gustaitis, Pesenka, Sirvydis, Vaicekauskas ir partneriai”.