Turite – t. y. esate sąžiningai įgiję daiktą, ir valdote jį kaip savą, tačiau nesate teisės aktų tvarka patvirtinti šio nuosavybės teisės objekto savininkai? Yra nemaža tikimybė, jog nuosavybės teisę galite įgyti įgyjamosios senaties būdu.

Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai yra įtvirtinti Civilinio Kodekso 4.47 straipsnyje, tačiau jų sąrašas nėra baigtinis, o vienas iš numatytų būdų yra nuosavybės teisės įgijimas įgyjamąja senatimi.

Šis teisinių situacijų tipas nėra retas, todėl remdamiesi įgyta patirtimi, norime pasidalinti informacija, galinčia padėti spręsti Jūsų turimas situacijas. Šią patirtį esame linkę pagrįsti viena iš laimėtų bylų (nr.: e2YT-997-775/2019), kurioje buvo užtikrinta Kliento teisė įgyti valdomą nekilnojamąjį turtą.

CK 4.68 straipsnio pirma dalis numato, jog fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs:

• nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba

• kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, 

kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą.

Norėdamas įgyvendinti teisę įgyti turta asmuo turi teikti pareiškimą, kuriame ,,prašo teismo konstatuoti, kad yra visos <…> įgyjamosios senaties taikymo sąlygos.” Šios sąlygos tai: ,,1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu; 2) yra visos CK 4.68–4.71 straipsniuose nustatytos sąlygos: a) daikto valdymas yra prasidėjęs sąžiningai; b) daiktas nėra įregistruotas kito asmens vardu; c) visą valdymo laikotarpį daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai; d) daiktas visą valdymo laikotarpį buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą; e) valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.” 

,,Teismui šias sąlygas konstatavus, valdymo teisė transformuojasi į nuosavybės teisę, t. y. pareiškėjas įgyja nuosavybės teisę į daiktą nuo teismo sprendime nurodytos įgyjamosios senaties termino suėjimo dienos ir gali ją įregistruoti viešame registre” – todėl svarbu, jog sąlygos būtų nustatytos ir įdorytos tinkamai.

Būtent dėl tokių sąlygų egzistavimo nustatymo ir įrodymo ir konsultavome, o vėliau atstovavome Klientą, kuris sėkmingai įgyjo nuosavybės teisę į keletą statinių, valdomų ir naudojamų net nuo 1957 – ųjų!

Jei Jums reikalinga teisinė konsultacija ar atstovavimas įgyjamosios senaties ar kitais nuosavybės teisės klausimais, kviečiu kreiptis:

el. paštu gintas.gustaitis@kaunoadvokatai.lt 

ar telefonu +370 687 32575

Konsultacijos teikiamos advokatų kontoroje ,,Gustaitis, Pesenka, Sirvydis, Vaicekauskas ir partneriai”, ir tik iš anksto užsiregistravus.