Technologijų amžius atvėrė galimybes ne tik inovacijų plėtrai, bet ir laisvesniam, plačiam žmonių judėjimui. Dažnas pilietis tampa ,,pasaulio gyventoju” ir gyventi renkasi sau tinkamesnę valstybę. Teisės sistemai tenka prisitaikyti ir nustatyti taisykles – ginčų sprendimo tvarką, tam kad būtų paprasčiau reguliuoti asmenų tarpusavio santykius.

Žmogaus sąsajos su įvairiomis valstybėmis – svarbus aspektas sprendžiant įvairius teisinius ginčus. Šio probleminio klausimo tinkamą sprendimą puikiai iliustruoja apeliacinės instancijos teismo byla Nr.: e2-331-236/2020, kuri laimėta pasitelkiant teisingas ginčo nagrinėjimo priskyrimą, vienai iš susijusių valstybių, reglamentuojančias taisykles.

Klientų lūkesčiai byloje patesinti, apginant juos nuo neteisėto bandymo prisiteisti neproporcingai didelį – apie 55 000 eurų dydžio, žalos atlyginimo reikalavimą. Lietuvos piliečiui, gyvenančiam Jungtinėje Karalystėje, autoįvykio metu padarius žalą, žalos dydį vertino ir taikė Jungtinės Karalystės nacionalinis draudikų biuras, ko pasekoje išmokėtas dydis ir tapo neproporcingai didelis. Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras pateikė ieškinį Lietuvoje, norėdamas prisiteisti nustatytą sumą. Esminėmis bylos aplinkybėmis tapo faktai, jog atsakovų gyvenamoji vieta, autoįvykio, galimai sukūrusio pagrindą žalos išieškojimui,  metu buvo ne Lietuvos Respublika, o pats įvykis – taip pat įvyko Jungtinėje Karalystėje. Ieškovas teigė, jog nepriklausomai nuo to, kur yra atsakovų gyvenamoji vieta, jis turi teisę spręsti ginčą Lietuvos teismuose, dėl atsakovų turimo nekilnojamojo turto Lietuvos Respublikoje. Tačiau teismas, pritardamas gynybos argumentams, konstatavo, jog  šiuo atveju aktuali ne turto buvimo vieta, o ,,bendroji jurisdikcijos taisyklė, pagal kurią ieškiniai turi būti reiškiami (bylos keliamos) atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos (buveinės) valstybėje”.

Kiekvienas susiduręs su neteisėtais bandymais vesti ginčus netinkamos valstybės jurisdikcijoje turi teisę, jog teismo procesas būtų vykdomas pagal teisingas teismingumo taisykles – šiuo atvėju, ne Lietuvos Respublikoje, o  Jungtinėje Karalystėje.

Verta paminėti, jog išimtiniais atvejais, neteisingai pritaikytos teismingumo taisyklės, galėtų tapti teismo proceso atnaujinimo pagrindu (CPK 366 str.), ko pasekoje byla turėtų būti išnagrinėta tinkamai.

Jei Jums reikalinga teisinė konsultacija teisinių ginčų jurisdikcijos klausimais ar atstovavimas įvairaus pobūdžio jurisdikcijos bylose kviečiu kreiptis: 

el. paštu gintas.gustaitis@kaunoadvokatai.lt  

ar telefonu +370 687 32575

Konsultacijos teikiamos advokatų kontoroje ,,Gustaitis, Pesenka, Sirvydis, Vaicekauskas ir partneriai”, ir tik iš anksto užsiregistravus.