Kadangi turint nuosavybės teise priklausantį objektą yra įprasta jį gerinti, didinti ar taisyti, reikėtų atkreipti didesnį dėmesį į turimo daikto pagerinimo galimybės tokį daiktą valdant bendrąja daline nuosavybės teise, nes tokių pagerinimų pasėkmės gali būti skirtingos priklausomai nuo įstatymę nustatytų sąlygų išpildymo. Taigi, tęsiame įrašų seriją bendrosios dalinės nuosavybės tema ir dalinamės pagrindine informacija susijusia su turimos dalinės nuosavybės didinimu.

Taigi, bendraturčio dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje jo reikalavimu gali būti padidinama ir atitinkamai pakeičiama naudojimosi tvarka, jei bendras daiktas ar jo vertė padidinami tokiomis sąlygomis: a) turint kitų bendraturčių sutikimą; b) laikantis įstatymų nustatytų taisyklių; c) bendraturčio lėšomis.

Kiti bendraturčiai gali ginčyti ne teisę didinti ar kitaip keisti daiktą, bet jos įgyvendinimo būdą ar sąlygas, jei pasirinktas būdas ar sąlygos, kitų bendraturčių manymu, pažeis jų teises į bendrą daiktą ar teisėtus interesus. Bendraturčio teisė atsisakyti duoti sutikimą padidinti daiktą ar jo vertę laikoma pagrįsta, jei pageidaujamas daikto pagerinimas pažeidžia jo, kaip savininko, teises (apsunkina jų įgyvendinimą ar net padaro negalimą) arba prieštarauja viešosios teisės reikalavimams. Vis dėl to, pareiga įrodyti, kad atsisakymas duoti sutikimą atlikti bendro daikto pagerinimus yra pagrįstas, tenka atsisakančiam duoti sutikimą asmeniui, todėl nesutikimas turi būti motyvuotas.

Be to, būtina dalies bendrosios nuosavybės teisėje pasikeitimo sąlyga – tai daikto padidinimų atlikimas laikantis įstatymų nustatytų taisyklių. Kadangi nekilnojamojo daikto pagerinimai dažniausiai kvalifikuojami kaip statybos procesas, tai daikto pakeitimai turi būti atlikti, laikantis Statybos įstatymo ir kitų statybos teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Bendraturčiui galimybė tinkamai naudotis jam paskirta sklypo dalimi gali būti užtikrinama, tam tikrą sklypo dalį paliekant naudotis bendrai. Tinkamo naudojimosi užtikrinimui negalimas servituto nustatymas, nes servitutu suteikiama teisė naudotis svetimu daiktu.

Šis įrašas parengtas remiantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika (Civilinių bylų apžvalga: Teismų praktika 32).

Jei Jums reikalinga teisinė konsultacija ar atstovavimas nuosavybės teisės srityje, kviečiu kreiptis: 

el. paštu gintas.gustaitis@kaunoadvokatai.lt  

ar telefonu +370 687 32575

Konsultacijos teikiamos advokatų kontoroje ,,Gustaitis, Pesenka, Sirvydis, Vaicekauskas ir partneriai”.