Dar vienas teisinėje parktikoje svarbus aspektas vaiko išlaikymo srityje, tada kai vaiko išlaikymas jau yra nustatytas – tai tokio išlaikymo sąlygų keitimas dėl pasikeitusių vieno ar abiejų tėvų gyvenimo aplinkybių. Kadangi vaiko išlaikymo sąlygų peržiūrėjimo galimybė yra nemažiau aktuali nei išlaikymo nustatymas – trečiajame įraše skirtame vaiko išlaikymo temai aptarsime pagrindinius išlaikymo dydžio ir formos peržiūrėjimo aspektus, parengtus pagal paskutinę aktualią Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką.

Kadangi, teismo sprendimu nepilnamečiam vaikui priteistas nustatyto dydžio išlaikymas yra jo turtinė teisė, ji gali būti panaikinta ar sumažinta tik kitu įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu.

Įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu priteisto išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydis gali būti peržiūrėtas (pakeistas) dviem pagrindais: 1) įvykus esminiam tėvų turtinės padėties pasikeitimui; 2) pasikeitus nepilnamečio vaiko poreikiams. Šių aplinkybių įrodinėjimo našta tenka reikalavimą pareiškusiam asmeniui.

Pagrindas pakeisti išlaikymo formą yra tada, kai esamos formos išlaikymas, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, tinkamai neužtikrina vaiko teisės į išlaikymą. Pagrindu, periodines įmokas pakeisti į išlaikymą turtu, pripažįstamas išlaikymo, priteisto periodinėmis išmokomis, prievolės nevykdymas ir išlaikymo skolos susidarymas.

Teismas, nustatęs pagrindą sumažinti priteistą išlaikymą, mažesnio dydžio išlaikymą priteisia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Tačiau tais atvejais, kai nustatomi didesni vaiko poreikiai ar didesnės tėvo (motinos) finansinės galimybės, didesnis išlaikymas turėtų būti priteisiamas nuo ieškinio pareiškimo teisme dienos.

Šis įrašas parengtas remiantis paskutine aktualia Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika (Civilinių bylų apžvalga: Teismų praktika 53).

Jei Jums reikalinga teisinė konsultacija ar atstovavimas šeimos teisės srityje, kviečiu kreiptis: 

el. paštu gintas.gustaitis@kaunoadvokatai.lt  

ar telefonu +370 687 32575

Konsultacijos teikiamos advokatų kontoroje ,,Gustaitis, Pesenka, Sirvydis, Vaicekauskas ir partneriai”.