Administracinė

Administracinė

Administracinė teisė – tai yra viena iš viešosios teisės šakų, kurios normos reguliuoja visuomeninius santykius, susiklostančius įgyvendinant vykdomosios valdžios institucijų sistemos uždavinius ir funkcijas. Valstybės valdžios institucijų pareiga tarnauti žmonėms yra konstitucinis principas, atskleidžiantis bet kurios demokratinės valstybės esmę, t.y. prioritetas santykiuose tarp žmogaus ir valstybės teikiamas žmogui. „Iš šio principo sekanti socialinė teisinė orientacija santykyje ,,žmogus – visuomenė – valstybė“ patvirtina, kad žmogus valstybei yra tikslas, o žmogui visuomenė ir valstybė – priemonė“ Administraciniai teisiniai santykiai – įstatymais, kitais teisės norminiais aktais reglamentuoti, teisės principais reguliuojami visuomeniniai santykiai, atsirandantys vykdant viešąjį administravimą, taip pat vidaus administravimą. Administraciniai ginčai – asmenų konfliktai su viešojo administravimo subjektais arba konfliktai tarp nepavaldžių vienas kitam viešojo administravimo subjektų. Prie administracinių ginčų priskiriami ir tarnautojų ginčai su administracija, taip pat rinkimų ginčai.

Teikiame teisinę pagalbą. Rašome skundus, apeliacinius skundus, rengiame kitus teisinius dokumentus.

Jei manote kad pasikėsinta į Jus, pritaikyti netinkamai įstatymai, kreipkites į Mus.