Civilinė

Civilinė

Civilinė teisė skirta reglamentuoti asmenų turtinius santykius. Pagal savo pobūdį šie santykiai yra įvairūs. Vieni iš svarbiausių – nuosavybės santykiai. Jie užtikrina turto turėjimą, kaip asmens nuosavybę ir sudaro prielaidas žmogaus, kaip laisvo ir nepriklausomo visuomenės nario, saviraiškai. Turtinių santykių srityje nuolat kyla prielaidų interesų konfliktui, nes teisiniai reikalavimai vieno asmens kitam asmeniui dažniausiai įgyvendinami kitos civilinio teisinio santykio šalies veiksmais arba lėšomis. Interesų konflikto grėsmė dažnai kyla ir iš nuosavybės santykių įgyvendinimo. Kiekvienas asmuo turi nuosavybę, ir jam rūpi, kad niekas jo turimo turto neatimtų bei netrukdytų juo naudotis. Svarbu neužmiršti, kad naudodamasis savo nuosavybe, neturi teisės pažeisti kito asmens teisių ir teisėtų interesų. Civilinė teisė reglamentuoja laisvų asmenų, turinčių priešingus interesus, santykius. Civilinės teisės paskirtis – siekiant socialinio kompromiso, sureguliuoti prekių ir pinigų apyvartos santykius ir užtikrinti apyvartos dalyvių, taip pat turto ir kitokių gėrybių savininkų galimybę patiems tvarkyti savo reikalus.

Pasirūpinkite savo teisių ir interesų apsauga, ginkitės nuo kitų asmenų nesąžiningų ir neteisėtų veiksmų žalingo poveikio. Mes savo ruožtu Jums padėsime konsultacijomis, atstovavimu, teisinių dokumentų rengimu, analize ir .t.t., mūsų žinių klodai neišsenkantys ir nuolat papildomi metodologija, teisinėmis analizėmis, praktikumais, kitais šaltiniais. Pasirinkę Mus- Jūs laimėsite.