Darbo

Darbo

Teikiame konsultacijas visais darbo teisės klausimais: nuo sutarčių ir pareigybinių nuostatų rengimo iki atstovavimo darbo ginčuose valstybinėse institucijose bei teismuose.

Rengiame su darbo santykiais susijusias sutartis bei dokumentus, konsultuojame užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje klausimais, ruošiame ir padedame gauti reikalingus dokumentus. Patariame dėl sutarčių vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo, darbo apmokėjimo, atsakomybės taikymo, poilsio laiko, darbo saugos ir kitais klausimais. Ruošiame sutartis su darbuotojais – materialinės atsakomybės, nekonkuravimo bei konfidencialumo.

Atsižvelgdami į kliento poreikius ir veiklos specifiką, pasiūlome būdus maksimaliai konfidencialios informacijos apsaugai užtikrinti. Rengiame konfidencialumo sutartis, komercinių paslapčių sąrašus, konfidencialios informacijos naudojimo ir saugojimo tvarką. Prireikus ruošiame pretenzijas ir ieškinius dėl komercinės paslapties atskleidimo, padarytos žalos atlyginimo.

Specializuojamės šiose srityse:

  • darbo santykius reguliuojančių įmonės dokumentų ir sutarčių analizė;
  • darbo sutarčių, specialių darbo sutarties sąlygų ir atskirų susitarimų rengimas;
  • vidaus darbo tvarkų, pareiginių instrukcijų ir kitų vidaus dokumentų rengimas;
  • konfidencialios informacijos apsaugos bei nekonkuravimo reglamentavimas;
  • informacinių technologijų naudojimo reglamentavimas;
  • konsultacijos darbuotojų atleidimo klausimais;
  • užsieniečių įdarbinimas;
  • atstovavimas darbo santykius kontroliuojančiose valstybės institucijose ir teisminiuose ginčuose;
  • konsultuojame dėl darbuotojų nuomos teisinio reguliavimo.