Mūsų darbas ir jame sukaupta patirtis – vienas iš pagrindinių žmogaus gyvenimo siekių, padedantis išlaikyti identitetą ir ekonominę gerovę. Dėl darbo santykių svarbos kasdieniniame darbuotojo gyvenime bei darbuotojų ir darbdavių bendradarbiavimo specifikos, darbuotojas dažnai laikomas silpnąja šalimi, todėl jo teisės ir pareigos turi būti vertinamos ir ginamos ypač atidžiai. Žemiau galite rasti pavyzdį, kaip tinkamai įrodžius kliento poziciją sušvelninamos socialinės pasekmės netekus darbo vietos ir užtikrinamas atlyginimas už neteisėtus darbdavio veiksmus – šiuo atveju priteista beveik 3000 eurų vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką iki sprendimo priėmimo dienos, taip pat papildomai už kiekvieną darbo dieną iki sprendimo įvykdymo dienos bei 8442, 96 eur kompensacija.

Norint užtikrinti žmogaus orumą darbo santykių srityje, tokių ginčų sprendimui yra sukurta speciali institucija  – Lietuvos Respublikos Valstybinės Darbo Inspekcijos Darbo ginčų komisija, o šios komisijos egzistavimas tik patvirtina faktą, jog darbo santykiuose dažnai padaroma teisės taikymo ir aiškinimo klaidų.

Praktikoje dažnai tenka spręsti neteisėto atleidimo klausimus, o šiai problemai įliustruoti aktuali Darbo byla Nr. APS-105-16655. Šioje byloje atsakovė – darbdavys, teigė, jog ieškovė iš darbo atelista dėl darbuotojo padaryto pažeidimo ir yra atleista teisėtai. Ieškovės – darbuotojos, pateikti įrodymai bei ieškovės atstovo – advokato Ginto Gustaičio, teisiniai argumentai įrodė, jog darbdavys ieškove atleido netinkamai. Pirmiausia, praleisdamas LR DK 58 str. numatyta vieno mėnesio po pažeidimo nustatymo terminą ir atleisdamas darbuotoją gerokai vėliau nei nustatyta. Antra, darbuotoją atleido nesilaikydamas Darbo kodekse ir kasacinio teismo praktikoje reikalaujamos galimai padaryto pažeidimo dokumentavimo (įspėjimai, pasiaiškinimai) bei sunkumo įrodymo tvarkos (neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kilusi žala). Darbuotojos atleidimas iš darbo buvo pripažintas neteisėtu ir šiuo pagrindu ieškovei buvo priteistos DK 218 straipsnyje įtvirtintos išmokos – t.y. apie 12 000 eurų.

Vertinant darbo santykių svarbą, didelė reikšmė teikiama darbdavio tinkamam sprendimų dokumentavimui ir vykdymui, todėl tiek darbuotojams, tiek darbdaviams labai svarbu visus klausimus spręsti pagal galiojančius teisės aktus. O kilus ginčui nedvejojant kreiptis į specialias institucijas, kurios užtikrintų pažeistų teisių įgyvendinimą.

Jei Jums, nepaisant to kokį, darbuotojo ar darbdavio, statusą turite, reikalinga teisinė konsultacija darbo santykių klausimais ar atstovavimas įvairaus pobūdžio darbo bylose, kviečiu kreiptis: 

el. paštu gintas.gustaitis@kaunoadvokatai.lt  

ar telefonu +370 687 32575

Konsultacijos teikiamos advokatų kontoroje ,,Gustaitis, Pesenka, Sirvydis, Vaicekauskas ir partneriai”, ir tik iš anksto užsiregistravus.