criminal

Paslaugos Jūsų patogumui internetu ar susitikus

  • Kai patys procese negalite dalyvauti 


  • Kai byla vedama be advokato


  • Kai byloje negali dalyvauti viena iš šalių 


  • Kai byloje dalyvaujate ir Jūs, ir advokatas Skyrybų klausimai sprendžiami kiek susitikus, tiek ir internetu, neskubant ir apgalvojant priimant pagrįstai protingus sprendimus.
Skyrybų klausimus sprendžiant sutuoktiniai per advokatą turi galimybę ramiai išspręsti turto padalinimo, kompensacijų, vaikų išlaikymo dydžio ir formos, paskolų grąžinimo bei kitus privalomus spręsti klausimus.
Skyrybų klausimus sprendžiant klientui siųlome tik kokybiškas paslaugas per protingai trumpą laikotarpį.
Šeimos Teisė (family law) file.